ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ

ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ

✅ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅੱਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

✅ ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

✅ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ CPAP ਅਤੇ Bipap ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।CPAP ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁਰਾੜੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਬਿਪਾਪ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਓਪੀਡੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

✅ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 


ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਸਤੰਬਰ-29-2022